BŪVNIECĪBA
Būvējam dažādas sarežģītības un apjoma objektus pēc pasūtītāju projektiem - privātmājas, industriālās būves u.c.
REKONSTRUKCIJA
Rekonstruējam, kā arī renovējam dzīvojamos, sabiedriskos, rūpnieciskos un lauksaimniecības objektus.
NOVĒRTĒŠANA
Vērtējam ēku un būvju, to daļu, kā arī iebūvēto materiālu un inženiertehnisko sistēmu tehnisko stāvokli.
TĀMĒŠANA
Aprēķinām izmaksas gan būvniecības, rekonstrukcijas un renovācijas projektiem, gan arī atsevišķiem būvdarbiem.