top of page

Ēkas tehniskā apsekošana, tāmēšana:

eku apsekošana.png

Piedāvājam savas profesionālās zināšanas un ilggadīgo pieredzi būvniecības jomā mūsu klientiem pie ēku tehniskās apsekošanas. Veicam apsekojumus gan privātmājām gan publiskām ēkām.
Sagatavojam būvju tehniskās apsekošanas atzinumus atbilstoši būvju tehniskās apsekošanas būvnormatīvam LBN 405-21.
Konsultējam pasūtītājus pirms nekustamā īpašuma iegādes, par viņu izvēlētās ēkas vai būves patieso tehnisko stāvokli. Norādam uz iegādājamo ēku problēmvietām.

Izstrādājam risinājumus un ieteikumus to novēršanai.Veicam tāmēšanas darbus pasūtītāja uzdotajiem būvdarbiem.Sastādam tāmes pie nekustamā īpašuma bojājuma – apdrošināšanas gadījumiem.Sagatavojam tāmes izstrādātiem būvprojektiem. Sagatavojam tāmes iesniegšanai bankai, aizdevuma saņemšanai pasūtītājam, pirms būvobjekta realizēšanas uzsākšanas.

Paveiktie darbi-apsekošana
bottom of page