Būvju tehniskā apsekošana un atzinuma sagatavošana
Objekts: Juglas sanatorijas internātpamatskolas 3.korpusa āra teritorijas labiekārtošanas darbi (bērnudārzs "Upeslejas")
Apraksts: Rotaļu laukuma nojumju būvniecība un apkārtnes labiekārtošanas darbi.

Veiktie darbi:
nojumju izbūve – bērnu rotaļu laukumā;
ceļu un laukumu ierīkošana – 625 m² kopplatībā;
žoga izbūves darbi – 150 t/m;
zemes darbi – 175 m³ apjomā;
teritorijas apzaļumošanas darbi – 1480 m² platībā.