Būvju tehniskā apsekošana un atzinuma sagatavošana
Objekts: J.Alunāna iela 8, Rīga
Apraksts: Vēsturiska namīpašuma ēkas fasādes renovācijas darbi.

Fasādes kopējā platība 1094 m² (t.sk.670 m² fasādes siltināšanas darbi ēkas iekšpagalmā).