Objekts: 2014.gads - Ozolnieku novada pašvaldība - Ozolnieku mūzikas skolas kamerzāles remonta darbi.
Apraksts: Veikts iekštelpu sienu, griestu, grīdas remonta darbi ar apgaismojuma un elektroinstelācijas nomaiņu.

Kopējā remonta darbu platība – 86 m².