Būvju tehniskā apsekošana un atzinuma sagatavošana
Objekts: SIA "Naukšēni", Naukšēnu pagastā.
Apraksts: Govju kūts "Lejasbolles" rekonstrukcija.

Kopējais rekonstrukcijas būvapjoms – 2718 m³;
Kopējā rekonstrukcijas platība – 614 m².